Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
10 mei 2011  | Dirk Van Heuven

Oprichting van een Vlaams Bestuursrechtscollege (Vlaamse "Raad van State")

De Vlaamse Regering heeft op 29 april 2011 het licht op groen gezet voor de oprichting van een (bijzonder) Vlaams Bestuursrechtscollege.

Momenteel zijn 4 Vlaamse administratieve rechtscolleges actief: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor Betwistingen op het gebied van Studievoortgangsbeslissingen, en de (per provincie opgerichte) Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het (bijzonder) Vlaams Bestuursrechtscollege zal deze verschillende colleges, waarop nogal wat kritiek wordt gegeven, integreren. Ook zal de Beroepscommissie voor Tuchtzaken bij de lokale besturen deel uitmaken van het Vlaams Bestuursrechtscollege.

Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het kabinet van de Vlaamse minister, bevoegd voor Bestuurszaken, de administratie en de Vlaamse administratieve rechtscolleges, werkt in de volgende weken de missie en de visie, en de operationalisering van het Vlaams Bestuursrechtscollege uit. De secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken zit de werkgroep voor.

Op te volgen.

Deel dit artikel