Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 23°
Blog
Blog
13 mei 2011  | Dirk Van Heuven

Nabuurschap volstaat niet zonder meer voor een belang bij de Raad voor vergunningsbetwistingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen wijkt in het arrest nr. S/2011/0012 van 1 maart 2011 nog maar eens af van de rechtspraak van de Raad van State waar zij boudweg stelt:

"De Raad is van oordeel dat het loutere nabuurschap op zich niet zonder meer kan volstaan om de verzoekende partijen het rechtens vereiste belang bij het voorliggende beroep te verschaffen".

Deel dit artikel