Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
27 januari 2011  | Publius

Raad voor Vergunningsbetwistingen doorstaat toets van Grondwettelijk Hof

Het arrest nr. 2011/008 van 27 januari 2011 betreffende het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid (lees: de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) zal graag gelezen worden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Misschien iets minder graag door de Raad van State ...

In dit lijvige arrest, waarin ook tal van andere aspecten van de VCRO aan bod komen, wordt bevestigd dat het Vlaamse gewest bevoegd is om een administratief rechtscollege als de Raad voor Vergunningsbetwistingen op te richten (en dit op grond van de impliciete bevoegdheden).

Op onze blog Staatshervorming kan u al meer lezen.

Deel dit artikel