10/08/2011

Wat bij lacunes in een bouwdossier?

De Raad van State oordeelde in een recent arrest van 30 juni 2011 dat onjuistheden en lacunes in een bouwdossier slechts tot de vernietiging van een stedenbouwkundige vergunning aanleiding kunnen geven, indien zij enerzijds van die aard zijn dat zij de vergunningverlenende overheid hebben misleid en haar hebben verhinderd met kennis van zaken te beslissen en indien zij anderzijds beslissend zijn geweest voor de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning.

Hiermee geeft de Raad van State aan dat niet elke dubbelzinnigheid in een bouwdossier automatisch aanleiding kan geven tot de vernietiging van de later verkregen stedenbouwkundige vergunning.

RvS, nr. 214.325, 30 juni 2011

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Meer tags?