Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
20 november 2019  | Publius

(Nogmaals) De watertoets mag bij het verkavelen niet worden doorgeschoven naar de beoordeling inzake de bouwvergunning

Blog
20 september 2019  | Dirk Van Heuven

Verkeerde aanduiding verwerende partij? Geen beletsel voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
14 september 2019  | Dirk Van Heuven

Over het verschil tussen ontvankelijkheid en gegrondheid en de band met de motiveringsplicht

Blog
31 juli 2019  | Leandra Decuyper

Raad voor Vergunningsbetwistingen onbevoegd om de vernietiging van de onteigeningsmachtiging uit te spreken

Blog
24 juli 2019  | Leandra Decuyper

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verliest haar rechtsmacht bij het inleiden van de gerechtelijke onteigeningsprocedure

Blog
14 juni 2019  | Dirk Van Heuven

Over de omvang van de bevoegdheid van de Raad van State als cassatierechter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
07 juni 2019  | Dirk Van Heuven

Steeds belang bij een middel over bestemmingsstrijdigheid?

Blog
09 september 2018  | Dirk Van Heuven

Kan de onwettigverklaring van een aanleg- of uitvoeringsplan, net zoals bij een nietigverklaring, territoriaal beperkt worden? Jazeker, en dat kan verzoekende partij haar belang kosten

Blog
29 april 2018  | Dirk Van Heuven

Over de motiveringsplicht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
16 oktober 2017  | Dirk Van Heuven

Aanzienlijke ongemakken volstaan voor schorsingsberoep bij de RvVb. Onherroepelijke nadelen zijn dus niet vereist

Blog
09 oktober 2017  | Dirk Van Heuven

Redelijkheidsbeginsel geldt niet voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
06 oktober 2017  | Dirk Van Heuven

Tussenkomende partij kan gebrekkig verzoekschrift tot nietigverklaring niet goedmaken

Blog
26 augustus 2017  | Dirk Van Heuven

Wanneer kan je een dwangsom vorderen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Blog
20 juli 2017  | Dirk Van Heuven

Hoge drempel bij UDN-procedures voor eigenaars van rijwoningen

Blog
08 april 2017  | Dirk Van Heuven

Wees duidelijk over uw eigendomstitel in een procedure voor de RvVb!