Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
16 augustus 2022  | Dirk Van Heuven

Succesvol aanvechten van de stilzwijgende (ongemotiveerde) verwerping van een beroep in omgevingsvergunningsdossiers niet langer gegarandeerd

Blog
08 juni 2022  | Publius

Aanpassing rechtsplegingsvergoeding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
15 november 2021  | Merlijn De Rechter

De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt voor de eerste keer gebruik van haar verruimde indeplaatsstellingsbevoegdheid

Blog
30 september 2021  | Dirk Van Heuven

Raad voor Vergunningsbetwistingen kan na cassatie door de Raad van State geen prejudiciële vraag meer stellen aan het Grondwettelijk Hof

Blog
25 mei 2021  | Leandra Decuyper

Een gebrekkige project-m.e.r.-screeningsnota en de ontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag. Quo vadis?

Blog
17 maart 2021  | Dirk Van Heuven

Procedure met korte debatten niet onwettig, aldus de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
16 maart 2021  | Dirk Van Heuven

Een louter procedureel belang volstaat niet om op te komen tegen een onontvankelijkheidsuitspraak

Blog
09 februari 2021  | Publius

DBRC (RvVb, HHC en R. Verkb.) binnenkort ook (echt) digitaal

Blog
21 september 2020  | Guillaume Vyncke

Sloopopvolgingsplan niet verplicht bij de aanvraag te voegen

Blog
17 april 2020  | Publius

Gekissebis om klinkers: betonverharding vervangen door klinkers is (stedenbouwkundig) geen zuiver onderhoudswerk

Blog
27 maart 2020  | Leandra Decuyper

#coronavirus (31). Verlenging proceduretermijnen Raad voor Vergunningsbetwistingen en Handhavingscollege

Blog
25 maart 2020  | Publius

#coronavirus (27). Bezwaar- en administratieve beroepsprocedures omgevingsvergunning opgeschort / termijnen verlengd

Blog
28 februari 2020  | Dirk Van Heuven

Geen uiterst dringende noodzakelijkheid bij 'loutere veronderstellingen' en 'gissingen'

Blog
06 februari 2020  | Dirk Van Heuven

Raad voor Vergunningsbetwistingen .... weigert vergunningsaanvraag!

Blog
10 december 2019  | Publius

Bewijswaarde is geen bewijskracht en vice versa