Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
14 februari 2011  | Dirk Van Heuven

Hoe een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad van State in te leiden? Enkele praktische tips

Alle advocaten werden in kennis gesteld van een rondschrijven van de eerste voorzitter van de Raad van State betreffende volgende punten:- bij het indienen per fax van een schorsingsverzoek bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) dient de verzoekende partij voorafgaandelijk telefonisch contact op te nemen met de griffie van de Raad van State voor praktische afspraken- de verzoekende partij wordt tevens verzocht om aan de Raad van State onmiddellijk en samen met het ingediende schorsingsverzoek bij UDN de juiste coördinatiegegevens (faxnummer en e-mailadres) van de verwerende partij mede te delenProcedures bij uiterst dringende noodzakelijkheid komen vooral voor bij overheidsopdrachten.

Deel dit artikel