Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 23°
Blog
Blog
19 februari 2015  | Dirk Van Heuven

e-Procedure Raad van State heeft nog last van kinderziekten

Tijdens de pleidooien in een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid inzake overheidsopdrachten bleek dat de e-procedure (zie ons eerder bericht hier en hier) nog niet optimaal werkt.

Niet alleen is het opladen en verzenden van grote stukken zoals een bestek of een offerte problematisch, de ontvangst ervan lijkt nog problematischer te zijn bij de Raad van State. Blijkbaar verliezen de netjes genummerde en benoemde stukken hun identificatie bij ontvangst bij de Raad van State, hetgeen het voor de staatsraden en het auditoraat moeilijk werken maakt. En als verzoekende partij voor een papieren procedure heeft gekozen en verwerende partij voor een elektronische procedure, dan zou de elektronische toegang van verzoekende partij tot de stukken van verwerende partij niet van een leien dakje te lopen. Er zouden nog andere gebreken zijn.

We geven het advies om voorlopig geen gebruik te maken van de e-Procedure voor de Raad van State, dan tenzij in dossiers met een beperkt stukkenbundel of administratief dossier.

Deel dit artikel