Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
13 december 2010  | Dirk Van Heuven

De eerste dag van aanplakking van een gemeentelijk reglement doet de beroepstermijn lopen

In het arrest nr. 204.999 herinnert de Raad van State eraan dat de annulatietermijn voor de Raad van State een aanvang neemt vanaf de eerste dag (en dus niet vanaf de laatste dag) van de aanplakking van een gemeentelijk reglement of verordening overeenkomstig artikel 186 Gemeentedecreet.

Opmerkelijk is de nauwelijks verdoken kritiek van de Raad van State op de techniek van de aanplakking:

"Met verzoekster wordt aangenomen dat de bekendmaking van gemeentereglementen door ophanging van een aanplakbrief op een aanplakbord aan het gemeentehuis als archaïsch mag worden bestempeld. Het is in het hedendaagse internettijdperk, waarin zelfs het Belgisch Staatsblad quasi-uitsluitend via de internetsite van het betrokken bestuur ter beschikking van het publiek wordt gesteld, een onvervalst anachronisme.Het belet evenwel niet dat die wijze van bekendmaking de toets van het Grondwettelijk Hof heeft doorstaan, althans wat onder anderen degenen betreft die, zoals verzoekster, een belang op het grondgebied van de gemeente hebben (arresten 67/2001 en 71/2009 van het Grondwettelijk Hof).In dit licht is verzoeksters kritiek als zou de wijze van bekendmaking waarin artikel 186 van het gemeentedecreet voorziet niet aangepast zijn aan de noden en mogelijkheden van deze tijd, te beschouwen als kritiek op de opportuniteit van de wet. Als zodanig is die kritiek niet-ontvankelijk".

Deel dit artikel