17/12/2021

Kan een ingedeelde inrichting gebruik maken van de meldingsprocedure?

In een arrest nr. A-2122-0270 van 9 december 2021 gaat de Raad voor Vergunningsbetwistingen dieper in op de vraag of een ingedeelde inrichting kan gebruik maken van de meldingsprocedure:

‘Een ingedeelde inrichting of activiteit is van de 2e klasse als ze bestaat uit minstens één inrichting of activiteit die van de 2e klasse is. Ze bevat ook alle inrichtingen of activiteiten van de 3e klasse die samen op de locatie worden geëxploiteerd.

Voor het veranderen of uitbreiden van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse II, ook indien de aangevraagde verandering uitsluitend een indelingsrubriek van de 3e klasse omvat, is een omgevingsvergunning vereist. In dat geval kan de meldingsprocedure niet worden gevolgd. Onder het veranderen van een ingedeelde inrichting of activiteit wordt ook begrepen ‘het toevoegen’, namelijk het vergroten in opslagcapaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning of melding geen betrekking heeft.

Hierbij is evenwel vereist dat de nieuwe indelingsrubriek klasse III overeenkomstig artikel 5.1.1, 8° DABM als een samenhangend technisch geheel moet worden beschouwd met de reeds bestaande en vergunde ingedeelde inrichting klasse II, en dat zij niet een louter, eigen, afzonderlijke ingedeelde inrichting klasse III uitmaakt. In dat laatste geval blijft een melding voldoende. Het feit dat verschillende inrichtingen en activiteiten een verschillend eigendomsstatuut hebben, belet niet dat ze door een onderlinge technische samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd’.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Omgevingsvergunning
Meer tags?