Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
16 april 2013  | Dirk Van Heuven

Zijn AGB’s nu wel dan niet vrijgesteld van vennootschapsbelastingen?

Dit is de hamvraag na het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 148/2012 van 6 december 2012 waarin het Hof voor recht zegt dat artikel 180,1° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 in samenhang gelezen met artikel 220, 2° van hetzelfde Wetboek, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt in zoverre het de autonome gemeentebedrijven die een identieke taak uitoefenen als een intercommunale of een intergemeentelijk samenwerkingsverband en die niet in concurrentie treden met ondernemingen in de privé sector, niet eveneens als de intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vrijstelt van de vennootschapsbelasting.

Dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wel en AGB’s niet vrijgesteld zijn van vennootschapsbelastingen is zodoende discriminerend onder de dubbele voorwaarde dat (a) het autonoom gemeentebedrijf een identieke taak uitoefent als een intercommunale of een intergemeentelijk samenwerkingsverband en (b) niet in concurrentie treden met ondernemingen in de privé sector.

Het zou, aldus Kristel Rossignol ('Autonome Gemeentebedrijven: De fiscale speeltuin van gemeenten (noot onder GwH 6 december 2012)’, LRB 2012, 36) onjuist zijn om te veronderstellen dat autonome gemeentebedrijven voortaan recht zouden hebben op alle fiscale voordelen waarvan intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden genieten.

Autonome gemeentebedrijven die wél in concurrentie treden met private ondernemingen mogen fiscaal anders worden behandeld dan intercommunales, aldus de auteur, die fijntjes opmerkt dat de ‘concurrentievereiste’ van het Grondwettelijk Hof ... niet altijd van toepassing is op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zelf.

Wordt vervolgd.

Referentie: GwH 6 december 2012, nr. 148/2012, geannoteerd door K. Rossignol, ‘Autonome gemeentebedrijven: De fiscale speeltuin van gemeenten’ (noot onder GwH 6 december 2012’), Lokale & Regionale Belastingen, 28-39.

Deel dit artikel