Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
08 juni 2012  | Dirk Van Heuven

Wijziging procedure Raad van State in zicht: eindelijk nuttige laatste memorie voor partij die in het gelijk wordt gesteld door de auditeur

Op dit moment worden de verslagen van de auditeurs gelijktijdig aan alle partijen betekend. De partijen moeten dus binnen dezelfde termijn hun laatste memories neerleggen. Voor de partijen voor wie het verslag gunstig is, is dat meestal een louter formele handeling.

Om dat in de toekomst te vermijden is in overleg tussen de bevoegde minister, de Orde van Vlaamse Balies, de Ordre des barreaux francophones en germanophone en de Raad van State een voorontwerp van koninklijk besluit geredigeerd, dat beoogt dat de auditeur voortaan bij het neerleggen van zijn verslag aan de griffie zou laten weten aan welke partij(en) het verslag eerst zou moeten worden meegedeeld, met name die partij(en) voor wie het verslag ongunstig is. De andere partij(en) zou(den) dan daarna het verslag ontvangen en terzelfdertijd ook de laatste door hun tegenstrever neergelegde memorie. Op die manier zou het ook voor hen mogelijk moeten zijn om op hun beurt een nuttige laatste memorie neer te leggen.

Blijkbaar zit ook de electronische uitwisselihng van stukken in de pipeline.

Voorwaar gunstige ontwikkelingen.

Deel dit artikel