Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
10 juni 2013  | Dirk Van Heuven

Wetsontwerp rechtsbescherming overheidsopdrachten is aangenomen in de Kamer

Het is de bedoeling dat er - voor wat betreft de rechtsbescherming - voor 1 juli, datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten, nog een specifieke wet wordt gepubliceerd.

Het wetsontwerp betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten werd op 30 mei 2013 aangenomen in de Kamer.

Dit wetsontwerp zal de bepalingen van boek IIbis van de wet van 24 december 1993 vervangen.


Deel dit artikel