Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
11 februari 2014  | Dirk Van Heuven

Vernietiging sociale lasten. Het vervolg.

In het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014 werd het belangrijke arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk Hof inzake de vernietiging van de sociale lasten gepubliceerd.

Dit betekent dat de termijn voor het instellen van het buitengewoon rechtsmiddel van de Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof thans begint te lopen. Zodoende moeten vorderingen tot intrekking van beslissingen van burgerlijke rechtscolleges, administratieve overheden en/of de Raad voor de Vergunningenbetwistingen tegen uiterlijk 10 augustus 2014 worden ingesteld.

Deel dit artikel