Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
13 augustus 2012  | Dirk Van Heuven

Verlenging preventieve schorsing enkel mogelijk bij gerechtelijk onderzoek

Artikel 131 Gemeentedecreet bepaalt dat "als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt en zijn aanwezigheid onverenigbaar is met het belang van de dienst, de tuchtoverheid het personeelslid preventief [kan]schorsen bij wijze van ordemaatregel, al dan niet met inhouding van salaris."

De preventieve schorsing kent een maximumtermijn van 4 maanden maar kan worden verlengd "als er een strafrechtelijk onderzoek loopt" en "zolang de strafrechtelijke procedure duurt" (art. 132 Gemeentedecreet).

In arrest nr. 219.475 van 24 mei 2012 trad de Raad van State, na grondig onderzoek van de wetshistoriek, de stelling van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken bij dat de verlenging van de preventieve schorsing enkel mogelijk is wanneer er een gerechtelijk onderzoek loopt. Een louter opsporingsonderzoek volstaat bijgevolg niet om de preventieve schorsing te kunnen verlengen.

Een tuchtoverheid die de preventieve schorsing wil verlengen zal in bepaalde omstandigheden genoodzaakt zijn een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen teneinde een gerechtelijk onderzoek op gang te brengen.

Deel dit artikel