Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
18 oktober 2012  | Dirk Van Heuven

Regeling laatste memories voor Raad van State wijzigt binnenkort

De Belgische Regering heeft op 21 september 2012 aangegeven dat de procedure voor de Raad van State binnenkort zal gewijzigd worden.

Op dit ogenblik wordt het auditoraatsverslag tegelijk naar alle partijen gezonden, waarna partijen nog 30 dagen hebben om een memorie in te dienen. Door de gelijktijdigheid van de termijn waarbinnen de laatste memorie moet worden opgesteld, zijn de partijen in de praktijk niet op de hoogte van de memories van de andere partijen en kunnen zij daarop niet nuttig reageren. dat is soms vervelend.

De auditeur zal voortaan in zijn conclusies de chronologische volgorde aangeven waarin zijn verslag ter kennis moet worden gebracht van de verschillende partijen.

Het lijkt logisch te zijn dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, eerst het auditoraatsverslag bekomt, waarna de in het gelijkgestelde partij kan reageren.

Deel dit artikel