Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
29 april 2013  | Dirk Van Heuven

Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wijzigt binnenkort drastisch

Lees hier de perstekst van de Belgische Regering van vrijdag ll. over het wetsontwerp dat thans aan het advies van de Raad van State wordt voorgelegd.

Ziehier enkele van de vele belangrijke wijzigingen:

- De vereiste van het 'moeilijk te herstellen nadeel' vervalt in de schorsingsprocedure en maakt plaats voor het begrip 'spoedeisendheid'
- Er kan een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden bevolen op 'eenzijdig' verzoek, dus zonder de verwerende partij voorafgaandelijk te horen. In dat geval worden in het arrest dat de schorsing of de voorlopige maatregelen beveelt, de partijen opgeroepen om op korte termijn te verschijnen voor de Raad van State, die dan uitspraak doet over de bevestiging van de schorsing.
- Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt de advocaat verondersteld gemandateerd te zijn door de handelsbekwame persoon die hij beweert te verdedigen. Gedaan dus met de oeverloze discussies over de vraag of een vennootschap of vereniging al dan niet correct heeft beslist tot het voeren van een procedure
- De rechtsplegingsveroeding wordt ingevoerd in de procedure voor de Raad van State
- De Raad van State kan de overheid verplichten tot het nemen van een nieuwe beslissing (of zich daarvan te onthouden). Het arrest kan bij een gebonden bevoegdheid zelfs in de plaats komen van de vernietigde beslissing! Er is een verregaande dwangsomregeling
- De Raad van State zal vanaf nu die gevolgen van de vernietigde akten of reglementen kunnen aanwijzen welke als gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn die zij vaststelt
- De bestuurlijke lus wordt geïntroduceerd: de Raad van State kan de overheid bij tussenarrest opdragen om een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen. De betrokken overheid kan evenwel weigeren (maar ziet dan een quasi-zekere vernietiging tegemoet)

Deel dit artikel