Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
25 juni 2010  | Dirk Van Heuven

Procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen stuit de verjaringstermijn voor aansprakelijkheidsvorderingen niet!

Op 22 augustus 2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State.

Deze wet voegt twee nieuwe leden toe aan artikel 2244 B.W.:

"Een dagvaarding voor het gerecht stuit de verjaring tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken.
Voor de toepassing van deze afdeling heeft een beroep tot vernietiging van een administratieve handeling bij de Raad van State dezelfde gevolgen ten opzichte van de vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling als een dagvaarding voor het gerecht."


In het arrest nr. 202/2009 van 23 december 2009 wees het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep ingesteld door de Vlaamse regering tegen deze bepaling af.

Procedures voor de Raad van State hebben dus een stuitende werking, hetgeen betekent dat aansprakelijkheidsvorderingen niet verjaren indien tijdens de procedure voor de Raad van State indien (a) ze uitgaan van de verzoekende partij en (b) er effectief een vernietigingsarrest komt van de Raad van State.

Deze regeling heeft in stedenbouwaangelegenheden nog maar weinig effect. De procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen stuiten de verjaring immers niet. Dit is nu, gelet op de snelheid van de procedures voor de nieuwe Raad voor Vergunningsbetwistingen, niet echt problematisch. Maar zal de Raad ook binnen 10 jaar nog zo snel zijn?

Post scriptum 27/10/2010. Zo snel lijkt de RvV uiteindelijk toch niet werken...

Deel dit artikel