Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
09 januari 2011  | Dirk Van Heuven

Oproep. Wie heeft er al een uitspraak bekomen van de burgerlijke schadevergoedingsrechter over het recht op "rechtsplegingsvergoeding" als winnende verwerende partij voor de Raad van State?

De wet van 21 april 2007 over de verhaalbaarheid van erelonen en kosten van de advocaat is niet van toepassing op procedures voor de Raad van State. Voorlopig blijven deze procedures dus buiten het systeem van de rechtsplegingsvergoeding.Evenwel werd er tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 april 2007 herhaaldelijk het voornemen van de wetgever vermeld om een wetgeving aan te nemen met betrekking tot de verhaalbaarheid van de kosten en de erelonen van een advocaat voor de Raad van State (Parl. St., Senaat, 2006-2007, nr. 3-1686/1, p. 3; ibid., nr. 3-1686/5, pp. 26 en 30).
Tot op heden is dit nog steeds niet gebeurd.
Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest van 16 juli 2009 geoordeeld dat, minstens in theorie, een beroep moet kunnen gedaan worden op artikel 1382 BW en de aquiliaanse aansprakelijkheidsleer in procedures voor de Raad van State, zodat er een vergoeding kan gevraagd worden voor de advocatenkosten die in het gelijkgestelde partij heeft betaald naar aanleiding van een succesvolle procedure voor de Raad van State (zie hierover ons eerder blogbericht Het Grondwettelijk Hof over de advocatenkosten voor de Raad van State). Ook de gemeente die zich succesvol heeft verweerd tegen een vernietigingsberoep heeft dus in beginsel echt een een "rechtsplegingsvergoeding" van 1200 euro!
Er is ons nog geen rechtspraak gekend van de schadevergoedingsrechter waarbij een dergerlijke "rechtsplegingsvergoeding" bij wege van schadevergoeding wordt toegekend aan de verwerende partij die de zaak heeft gewonnen voor de Raad van State. Er zijn zeker dossiers lopende. Maar zijn er uitspraken?
Vandaar deze oproep. Wie heeft al een uitspraak bekomen? En wat is de inhoud? We beloven de reacties te delen met ons (aanzienlijk) blogpubliek.
Publius dankt u alvast voor uw reactie.

Deel dit artikel