Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
02 juli 2013  | Dirk Van Heuven

Op de valreep: nieuw koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten

Met een koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (BS van 27 juni 2013) wordt het reglementair kader inzake overheidsopdrachten vervolledigd. Ook dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 jumi 2013.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan Titel IV van de Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Deel dit artikel