Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
16 januari 2014  | Dirk Van Heuven

KB e-procederen voor Raad van State gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Reeds eerder hebben we bericht over de nieuwe e-procedure voor de Raad van State.

Het uitvoerings-KB (Koninklijk besluit tot wijziging van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State en het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, met het oog op de invoering van de elektronische rechtspleging ) is nu gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 februari 2014.

Deel dit artikel