Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
10 november 2011  | Publius

Kan een inschrijver die de gunning van een overheidsopdracht betwist ook het bestek aanvechten?

Een inschrijver dient, zonder enige voorbehoud over de wettigheid van het bestek, een offerte in voor een overheidsopdracht. De aanbestedende overheid beslist de opdracht aan een ander te gunnen en de inschrijver stelt hiertegen beroep in. Kan de inschrijver in deze procedure ook onwettigheden van het bestek inroepen?

In een recent arrest over een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk, oordeelt de Raad van State van niet.

Zie hierover het bericht op onze blog Overheidscontracten.info.

Deel dit artikel