Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
08 februari 2014  | Dirk Van Heuven

Hervorming procedure Raad van State gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Reeds eerder hebben we u bericht over de belangrijke hervorming van de procedureregels van de Raad van State (lees hier en hier).

Werden op 3 februari 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

- wet van 19 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State<u5:p></u5:p>- het KB van 28 januari 2014 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State<u5:p></u5:p>- het KB van 30 januari 2014 tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State<u5:p></u5:p><u5:p></u5:p>
De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op procedures die vanaf 1 maart 2014 worden ingeleid.

Deel dit artikel