Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
07 november 2013  | Publius

Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen inzake 'Wonen in eigen streek' en 'Sociale lasten' uit het Grond- en Pandenbeleiddecreet

Met twee arresten van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof belangrijke onderdelen uit het Grond- en Pandenbeleiddecreet vernietigd.

Bij arrest nr. 145/2013 vernietigt het Grondwettelijk Hof het integrale hoofdstuk 3 van titel 1 van boek 4 van het Grond- en Pandenbeleiddecreet. Dit hoofdstuk bevat de regeling inzake sociale lasten. Hiermee wordt een belangrijke pijler van het Grond- en Pandenbeleid onderuit gehaald. Via het van rechtswege opleggen van deze sociale lasten in stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen werd immers de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod beoogd.

De bepalingen inzake sociale lasten in het kader van de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod (hoofdstuk 2 van titel 2 van boek 4) blijven onverminderd gelden.

Gelet op de terugwerkende kracht van de vernietiging opent dit perspectieven voor degene wiens project onderworpen was aan een sociale last om de gemaakte kosten en uitgaven om aan deze last te voldoen terug te vorderen van het Vlaamse gewest.

Bij arrest nr. 144/2013 werd dan weer boek 5 van het Grond- en Pandenbeleiddecreet vernietigd. dit boek 5 bevat maatregelen om het wonen in eigen streek te stimuleren.

Deel dit artikel