Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
19 november 2010  | Dirk Van Heuven

Grondwettelijk Hof valideert legislatieve validatie

Zowel in Vlaanderen en Wallonië werd recent gebruik gemaakt van de techniek van de legislatieve validatie om door de Raad van State onwettig bevonden gewestplanbestemmingen te "redden" en de toepassing van artikel 159 Grondwet te verhinderen.

Het Grondwettelijk Hof verwerpt in het arrest nr. 131/2010 van 18 november 2010 de grondwettigheidskritiek op deze betwiste techniek en ontwaart geen schending van het gelijkheids- en discriminatiebeginsel, samengelezen met o.a. het Verdrag van Aarhus en het milieustandstillbeginsel in artikel 23 Grondwet, zelfs niet indien door de legislatieve validatie wordt ingegrepen in lopende rechtsgedingen.

Meer info: dvanheuven@publius.be

Deel dit artikel