Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
18 maart 2011  | Dirk Van Heuven

Geen MER-plicht voor vliegvelden tenzij bij werken of ingrepen die de materiële toestand van de plaats veranderen

Het Hof van Justitie bevestigt in een belangrijk arrest over de luchthaven van Brussel-Nationaal dat er vanuit Europees perspectief geen MER-plicht bestaat bij de loutere de vernieuwing van een milieuvergunning voor de exploitatie van een vliegveld, dan tenzij er sprake is van werken of ingrepen die de materiële toestand van de plaats veranderen.

Het Hof voegt eraan toe dat aan de MER-plicht niet kan ontsnapt worden door een opsplitsing van de projecten en dat het buiten beschouwing laten van het cumulatieve effect ervan in de praktijk niet tot gevolg mag hebben dat projecten, hoewel zij in onderlinge samenhang beschouwd een aanzienlijk milieueffect in de zin van artikel 2, lid 1, van de MER-richtlijn 85/337 kunnen hebben, volledig aan de beoordelingsverplichting worden onttrokken.

Deel dit artikel