Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
16 maart 2013  | Dirk Van Heuven

Geen mandaat vereist voor advocaat van gemeente – verwerende partij

Het hof van beroep te Gent beslist zulks in een arrest van 1 maart 2013:

‘Artikel 57 §3, 9° van het Gemeentedecreet dat in werking is getreden op 1 januari 2006 maakt het CBS bevoegd inzake het vertegenwoordigen van een gemeente in rechte overeenkomstig artikel 193 van dit decreet, welk artikel het heeft over de beslissing tot het optreden in rechte namens de gemeente.

Het is bijgevolg wanneer de gemeente wil optreden in rechte als eisende partij dat zich de vereiste stelt van door het CBS te nemen beslissing tot het geven van mandaat daartoe aan de advocaat.

Wanneer daarentegen een gemeente, vertegenwoordigd door haar CBS zelf door anderen, in rechte wordt gedagvaard en zich tegen deze jegens haar geformuleerde aanspraken wil verweren middels bijstand van een advocaat, stelt deze problematiek zich niet, dit gezien ook een publiek rechtspersoon zoals een gemeente het recht van verweer en verdediging te allen tijde moet kunnen waarnemen.

Referentie: Pub502758; Arrest nr. 2008/AR/1387 dd. 01.03.2013

Deel dit artikel