Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
10 augustus 2011  | Dirk Van Heuven

Een nieuw KB overheidsopdrachten ... Wat is er reeds? Wat moet er nog komen?

Reeds eerder maakte deze blog melding van een nieuw KB overheidsopdrachten van 15 juli 2011, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011.

Dit koninklijk besluit vervangt het KB van 8 januari 1996, dat tot op heden dé basisregels voor het gunnen van een overheidsopdracht bevatte.

Het nieuwe koninklijk besluit kadert in de uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, die bij gebreke aan de nodige uitvoeringsregels vooralsnog slechts gedeeltelijk in werking is getreden.

Hier komt dus met de publicatie van het nieuwe KB verandering in. En dit vooral met de inwerkingtreding ervan, die op heden nog niet bepaald is.

De toepassing van het nieuwe KB beperkt zich tot de klassieke sectoren. Een gelijkaardig KB met betrekking tot de speciale sectoren is in voorbereiding.

Ook wat de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht betreft, wordt een nieuw KB, dit ter vervanging van het KB van 26 september 1996 met in bijlage de Algemene Aannemingsvoorwaarden, voorbereid.

Met deze wijzigingen komen we geleidelijk tot het volgende nieuwe wettelijke kader inzake overheidsopdrachten.

KLASSIEKE SECTORENSPECIALE SECTOREN - PUBLIEKSPECIALE SECTOREN - PRIVAAT
GUNNINGWet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006Nog te verschijnen wet inzake rechtsbescherming
KB 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectorenNog te verschijnen KBNog te verschijnen KB
UITVOERINGNog te verschijnen KBGemeen recht


En dit ter vervanging van hetgeen jarenlang de basis van de overheidsopdrachtenreglementering vormde.

KLASSIEKE SECTORENSPECIALE SECTOREN - PUBLIEKSPECIALE SECTOREN - PRIVAAT
GUNNINGWet 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
KB 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werkenKB 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en [postdiensten]KB 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en [postdiensten]
UITVOERINGKB 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met in bijlage AAVGemeen recht


We houden u uiteraard verder op de hoogte!

Deel dit artikel