Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
13 juli 2010  | Dirk Van Heuven

Een niet-wettelijk voorziene wachttermijn kan enkel bij eenzijdig verzoekschrift afgedwongen worden

Het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigt het evidente, met name dat bij afwezigheid van een wettelijke wachttermijn, de enige mogelijkheid om te vermijden dat de vergunningsbeslissing van een overheidsopdracht wordt betekend, erin bestaat om de rechter in kortgeding bij eenzijdig verzoekschrift te vatten “om de eenvoudige reden dat het starten van het tegensprekelijk kortgeding op zichzelf het sein kan zijn voor de aanbestedende overheid om de toewijzingsbeslissing te notificeren, waardoor elk verzoek tot tussenkomst van de kortgedingrechter te laat komt (De Koninck, P. Flamey en K. Ronse “Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten”, Antwerpen, Maklu, 2005,113).

De omstandigheid dat verzoeker bij het opdrachtgevend bestuur had aangedrongen om een wachttermijn in acht te nemen, zonder dat het bestuur erop heeft gereageerd, verandert, aldus het Hof van Beroep te Antwerpen in een arrest van 30 juni 2010, niets aan het feit dat de procedure bij eenzijdig verzoekschrift het enige rechtsmiddel blijft, waarop een kandidaat die vreest niet te worden verkozen beroep kan doen op het recht tot het respecteren van de wachttermijn te vrijwaren.

Zolang de vergunningsbeslissing niet wordt betekend aan de begunstigde aannemer, behoudt de procedure bij eenzijdig verzoekschrift haar spoedeisend karakter".

Referentie: Antwerpen 30 juni 2010, ng (ref PUB502481)

Deel dit artikel