Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
03 april 2010  | Dirk Van Heuven

De motivering van de herstelvordering moet verder gaan dan enkel maar de vaststelling van een bestemmingsstrijdigheid

De 10e kamer van het Gentse hof van beroep heeft op 26 februari 2010 eraan herinnerd dat een herstelvordering niet enkel kan gemotiveerd worden door een loutere vaststelling van de bestemmingsstrijdigheid van het onvergunde gebouw waarvan de afbraak werd gevorderd.

De herstelvordering werd als onwettig geweerd omdat er geen toets was aan de goede ruimtelijke ordening en niet werd geargumenteerd welk voordeel het herstel zou brengen voorde plaatselijke ruimtelijke ordening. Alle gegevens nopens de omliggende bebouwing en landschap ontbraken.

Referentie: Gent 26 februari 2010, nr.1128/07, ng (Publius-intranet).

Deel dit artikel