Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
27 mei 2015  | Dirk Van Heuven

Beslissing om niet in het kader van algemeen administratief toezicht op te treden is geen voor vernietiging vatbare rechtshandeling

Zo oordeelt de Raad van State in het arrest nr. 230.977 van 27 april 2015:

'Het blijkt niet dat de regelgeving voor verzoeker een bij de toezichthoudende overheid verplicht in te stellen beroep tegen de evaluatie- en ontslagbeslissing van verzoeker openstelt.

Met zijn beroep bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen appelleert verzoeker in wezen aan de uitoefening van het algemeen administratief toezicht door de toezichthoudende overheid.
De beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 14 oktober 2014 waarin hij zich ervan onthoudt om in het kader van het facultatief administratief vernietigingstoezicht op te treden, is geen voor vernietiging vatbare rechtshandeling in de zin van artikel 14 van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State. Die beslissing wijzigt namelijk de rechtssituatie van verzoeker niet en kan bijgevolg niet met een annulatieberoep worden bestreden.

Het beroep is bijgevolg niet ontvankelijk'.

Deel dit artikel