Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
20 februari 2011  | Dirk Van Heuven

Aannemingscontract voor bouwwerken zonder vergunning nietig

Dit korte bericht om u eraan te herinneren dat een aannemingcontract over onvergunde bouwwerken een nietig contract is.

Het hof van beroep te Gent bevestigde in een arrest van 26 november 2004 (RABG 2007, 627) dat de aannemer in dat geval enkel (hoogstens) aanspraak kan maken op een louter kostendekkende vergoeding van materialen en arbeid.

Elke aannemer die wordt gevraagd om werken uit te voeren doet er dus goed aan zich te verzekeren dat deze werken vergund zijn. Niet alleen dreigt hij niet (volledig) betaald te worden, bovendien dreigt hij ook ... mede strafrechtelijk aansprakelijk te zijn voor het stedenbouwmisdrijf.

Deel dit artikel