Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
10 mei 2012  | Publius

Wijzigiging van milieueffectenrapportage in milieuvergunningsdecreet, DABM en VCRO

Met het decreet van 23 maart 2012 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 20 april 2012 worden deze decreten en Codex inzake de milieueffectenrapportage gewijzigd.Meer informatie kan u vinden op onze respectievelijke blogs VLAREM en VCRO.

Deel dit artikel