Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
27 april 2013  | Dirk Van Heuven

Wie tekent een dading namens de gemeente?

Vraag gemeente:

'Het aangaan van dadingen is een bevoegdheid van de gemeenteraad (gemeentedecreet artikel 43 § 2 19). Wat wordt verstaan onder aangaan? Kan een dading al afgesloten en bijgevolg ook ondertekend onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad of niet? Indien dit kan, is het de burgemeester en de secretaris die tekenen?'
Antwoord Agentschap Binnelands Bestuur:

'Het college is niet bevoegd om een dading af te sluiten (artikel 43, 19°), maar kan wel een contract onder opschortende voorwaarde (van goedkeuring door gemeenteraad) sluiten, zoals bij verkoop zo vaak gebeurt. Het gaat dan om een rechtshandeling ter voorbereiding van de besluitvorming door het bevoegde orgaan van de gemeente, in casu de gemeenteraad. De ondertekening van de akte van dading onder opschortende voorwaarde gebeurt dan door de burgemeester en de gemeentesecretaris ingevolge de bepalingen van art. 182§2 G.'

(Ref. PUB503348-1)

Deel dit artikel