Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
11 oktober 2011  | Publius

Wat brengt de zesde staatshervorming voor de lokale besturen?

Zonet werd de tekst voorgesteld van de zogenaamde nota Di Rupo met betrekking tot de staatshervorming. Het document heet voluit "Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming."

Op onze blog Grondwettelijkrecht.info lichten we enkele aspecten van de nota toe. Opvallend zijn bijvoorbeeld dat de Raad van State bevoegd zal worden gemaakt om zich ook over de privaatrechtelijke gevolgen van een vernietigingsarrest (lees: schadevergoeding) uit te spreken en dat de gewesten bevoegd worden voor de procedures inzake onteigeningen.

Op de blog Handelsvestigingen.info lichten we de regionalisering van het handelsvestigingenbeleid (en dus ook de zogenaamde IKEA-wet van 13 augustus 2004) toe.

Deel dit artikel