Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
19 november 2010  | Publius

Vlaamse Gewest is bevoegd voor het "vervoer voor eigen rekening"

In een prejudiciëel arrest van 21 oktober 2010 (117/2010) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de gewestelijke bevoegdheid om het "geregeld vervoer"(o.a. openbaar stads- en streekvervoer per metro, tram, trolleybus of autobus) en het "bijzonder geregeld vervoer" te regelen (o.a. leerlingenvervoer en werknemersvervoer) ook de bevoegdheid omvat om het "vervoer voor eigen rekening" te regelen. "Vervoer voor eigen rekening" is het vervoer voor niet-lucratieve en niet-commerciële doeleinden dat in eigen beheer als bijkomende activiteit wordt uitgevoerd.

Het Hof verwerpt hiermee het standpunt van de federale overheid die argumenteerde dat het "vervoer voor eigen rekening" tot de federale residuaire bevoegdheid was blijven behoren.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel