Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
05 maart 2013  | Dirk Van Heuven

Verschrijving in memorie voor Raad van State kan rechtgezet worden

Een partij werd opgeroepen voor de Raad van State bij toepassing van artikel 21, 2e lid RvS-wet en van artikel 14 bis, ‘1 van het rechtsplegingsbesluit van 23 augustus 1948 omdat niet tijdig een laatste memorie werd ingediend. De Raad van Stat toont zich clement:

'Ter terechtzitting betoogt verzoekende partij dat zij wel degelijk een memorie van wederantwoord heeft ingediend, maar met een verkeerd rolnummer, namelijk dat van een zaak die “dezelfde toewijzingsbeslissing” betreft; die laatste zaak met rolnummer A. 203.900/XII-6868 heeft als voorwerp de beslissing van 8 februari 2012 van de raad van bestuur van verwerende partij, waarbij de beslissing van 22 december 2011 van de gedelegeerde bestuurder en voorzitter, te dezen bestreden, wordt bekrachtigd. De stelling van verzoekende partij dat haar memorie voorwerp is van de voornoemde verschrijving en aldus niet aan huidig dossier is toegevoegd wordt aanvaard. Er blijkt ook niet dat door de verschrijving en haar gevolgen het verloop van de rechtspleging is gehinderd en de rechten van verdediging van de andere partijen in het gedrang zouden zijn gebracht. Verzoekende partij wordt de kans gegeven dezelfde memorie opnieuw in te dienen, enkel gewijzigd wat rolnummer betreft'.

Referentie : RvS nr. 222.663 van 28 februari 2013 (Pub503339-2)

Deel dit artikel