Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
10 januari 2013  | Dirk Van Heuven

Vergissing van de gemeente met betrekking tot de vervaldatum van de stedenbouwkundige vergunning leidt niet tot een geldelijke schadevergoeding

Zo oordeelde alvast de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpenl in een vonnis van 4 januari 2013.

Na het verstrijken van de vervaldatum van een stedenbouwkundige vergunning had de gemeente doen uitschijnen aan de bouwheer dat dit nog niet het geval was. De bouwheer verweet de gemeente o.a. dat hij daardoor zijn bouwproject was mislopen en vorderde een schadevergoeding van 100.000 euro.

De rechtbank beslist:

‘Eiseres motiveert deze vordering door te stellen dat zij, ingevolge de handelingen van verweerster, een potentiële winst heeft mislopen van minstens 100.000 euro.

In eerste instantie dient de rechtbank vast te stellen dat eiseres van deze bewering geen enkel bewijs voorlegt.

Daarnaast dient de rechtbank vast te stellen dat eiseres zelf, meer dan 2 jaar, heeft gewacht alvorens enige stappen te ondernemen tot uitvoering van de door haar aangevraagde bouwvergunning.

Tot slot dient de rechtbank vast te stellen dat niets eiseres in de weg staat om een nieuwe bouwvergunning aan te vragen.

De vordering van eiseres die ertoe strekt verweerster te veroordelen in betaling van een schadevergoeding is dan ook ongegrond.’

Referentie: Rb. Antwerpen, 4 januari 2013, AR12/3069/A n.g. (Pub503574)

Deel dit artikel