Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
21 april 2010  | Dirk Van Heuven

Studiedag 7 mei 2010: Lokale besturen: dichtbij en EU-nabij

Onze medewerker Jürgen Vanpraet, assistent aan de universiteit Antwerpen, deelt mee dat een zeer interessante studiedag wordt gehouden op 7 mei 2010:

Studiemiddag georganiseerd door de Onderzoeksgroep Recht & Onderneming
van de Universiteit Antwerpen
Met de steun van
de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
Europa Direct van de Provincie Antwerpen
de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Vrijdag 7 mei 2010
Europa Direct, Provincie Antwerpen
Lombardenvest 23
2000 Antwerpen

De onderzoekers Europees recht van de Universiteit Antwerpen organiseren ieder jaar op of rond 9 mei een studiedag over een actueel thema van Europees recht. Eerdere studiedagen gingen over de Europese Grondwet (2005), het sociale Europa (2006), de Europese politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking (2007), het Verdrag van Lissabon (2008) en het EG consumentenacquis (2009).
De editie van 2010, ingericht door de onderzoeksgroep ‘Onderneming & Recht’, stelt het belang van het Europees recht voor lokale besturen centraal. Ambtenaren en medewerkers van deze lokale actoren, maar ook juristen, onderzoekers, studenten en allen die belang stellen in de ontwikkeling van het Europees recht wordt inzicht geboden in de cruciale rol die het Europees recht speelt op lokaal niveau.
Het programma is opgebouwd uit vier lezingen van een dertigtal minuten. In een eerste bijdrage wordt een algemeen beeld geschetst van de groeiende aandacht van het Europees recht voor lokale besturen om vervolgens meer specifica themata aan te snijden respectievelijk omtrent aanbestedingen, milieurecht en diensten van algemeen belang. Net als bij de vorige studiedagen worden de bijdragen gebundeld in een boek, dat in het najaar van 2010 wordt uitgegeven bij Intersentia en in de inschrijvingsprijs is inbegrepen.

programma
Met de medewerking van
A.-M. Van den Bossche, G. Bourgeois,
G. Straetmans,
G. Van Calster,
L. Hoornaert
en S. Van Garsse.

14u00 Verwelkoming en inleiding
Prof. dr. G. Straetmans, Universiteit Antwerpen, Decaan Faculteit Rechten

14u10 Diensten van algemeen (economisch) belang op lokaal niveau
L. Hoornaert, Universiteit Antwerpen, assistente Recht van de Europese Unie

14u40 Het Europees aanbestedingsrecht en lokale besturen
Prof. dr. S. Van Garsse, Universiteit Antwerpen

15u10 Koffiepauze

15u40 De betekenis van het Europees milieurecht voor lokale besturen
Prof. dr. G. Van Calster, Katholieke Universiteit Leuven

16u10 Naar een vernieuwd Europees bestuurskader: welke rol voor regio’s en steden?
G. Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

16u40 Uitleiding
Prof. dr. A.-M. Van den Bossche, Universiteit Antwerpen, onderzoeksleider onderzoeksgroep Onderneming & Recht

16u50 Receptie

Plaats en datum:
Vrijdag 7 mei 2010
Registratie vanaf 13.30u. Lezingen vanaf 14.00u.
Europa Direct, Provincie Antwerpen
Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Inlichtingen
Mevr. L. Hoornaert
Tel. 03 265 5823
E-mail: lieve.hoornaert@ua.ac.be
Website: www.ua.ac.be/uals
inschrijven voor 3 mei 2010

Erkenning:
Deze studiemiddag werd door de Orde van Vlaamse Balies erkend voor 3 juridische punten.
Gerechtelijke stagiairs krijgen 1 punt. De deelnemingskosten van magistraten, gerechtelijke stagiairs en het personeel van griffies en parketten worden ten laste genomen door het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

Prijs
De inschrijvingsprijs van 80 euro omvat: de toegang tot de studiemiddag, het referatenboek, koffiepauze en slotdrink.
Advocaten-stagiairs betalen 60 euro.

De betaling gebeurt door overschrijving op rekeningnummer 735-0184922-28 van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen (met als mededeling “SC20050” en de naam van de persoon voor wie wordt betaald).

Deel dit artikel