Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
16 november 2010  | Publius

Stilzwijgend gunstig advies bij afwijking van gewestplan is niet strijdig met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel

In een arrest van 28 oktober 2010 (120/2010) oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het stilzwijgend gunstig advies van de gemachtigde ambtenaar in het Waalse Wetboek van ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning waarbij een afwijking van het gewestplan wordt gevraagd, niet strijdig is met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel in samenhang gelezen met het grondwettelijk gewaarborgde recht op de bescherming van het leefmilieu.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel