Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
09 augustus 2013  | Dirk Van Heuven

Rolrechten Raad voor Vergunningsbetwistingen altijd voor in het ongelijk gestelde partij

Zo oordeelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen in een arrest A/20132/0438 van 6 augustus 2013:

'De Raad verwerpt de vraag van de verzoekende partij om het rolrecht terug te betalen, omdat "het onderzoek van de vordering tot schorsing beperkt bleef tot het onderzoek van het MTHEN en het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring nog volledig moet worden aangevat".

Artikel 4.8.26, §2 VCRO bepaalt dat de Raad "in zijn uitspraak het geheel van de kosten ten laste (legt) van de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt" en dat zijn, omwille van de door verzoekende partij gevraagd afstand van geding, zeker niet de verwerende partij of één van de tussenkomende partijen.

De Raad legt de kosten van het beroep, zoals vermeld in artikel 4.8.18 VCRO dan ook ten laste van de verzoekende partij'.

Referentie: PUB 1734-4.

Deel dit artikel