Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
03 april 2014  | Publius

Rechtsplegingsvergoeding vanaf nu ook mogelijk voor procedures bij de Raad van State

In ons eerder blogbericht van 9 maart 2014 werd al vermeld dat de procedure voor de Raad van State wordt hervormd.

Meer in het bijzonder wordt (eveneens) voorzien in de mogelijkheid tot het vorderen van een rechtsplegingsvergoeding naar aanleiding van de procedures voor de Raad.Net zoals voor de gewone hoven en rechtbanken, kan de Raad van State thans een rechtsplegingsvergoeding toekennen.

Met de publicatie van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 treedt deze nieuwe regeling vanaf 2 april 2014 in werking.

Artikel 9 van voormeld koninklijk besluit stelt met betrekking tot het toepassingsgebied het volgende:

'Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Het is van toepassing op iedere vordering tot schorsing of tot voorlopige maatregelen ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid, te rekenen van die datum, en die geen bijkomende vordering vormt bij een vóór die datum ingediend beroep tot nietigverklaring, alsook op elke aanvraag, moeilijkheid en elk beroep, bedoeld in de artikelen 11, 12, 13, 14 en 16, 1°tot 8°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, ingediend te rekenen van die datum, en op de gelijktijdig dan wel later ingediende bijkomende vorderingen.'

Een en ander maakt dat het vorderen van een rechtsplegingsvergoeding niet mogelijk is voor vorderingen die aanhangig zijn gemaakt voor 2 april 2014.

Deel dit artikel