Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
03 december 2014  | Leandra Decuyper

Rechtsplegingsbesluit voor Vlaamse bestuursrechtscolleges vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuurscolleges werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Opmerkelijk is dat indien de verzoeker een rechtspersoon is die vertegenwoordigd wordt een advocaat niet langer een beslissing om in rechte te treden, noch een afschrift van de gecoördineerde statuten statuten en de akte van aanstelling van de organen van de rechtspersoon dient te worden gevoegd.

Het besluit treedt op 1 januari 2015 in werking, met uitzondering van de artikelen met betrekking tot de bestuurlijke lus.

Lees de integrale tekst van het besluit hier.

Deel dit artikel