Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
22 augustus 2010  | Dirk Van Heuven

Raad voor Vergunningsbetwistingen minder performant dan Raad van State?

Wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter?

Dit blijkt op vandaag niet uit de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Bijna 1 jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe rechtscollege, dat in stedenbouwaangelegenheden de Raad van State vervangt, blijken er nog heel wat schoonheidsfoutjes te zijn, niettegenstaande de inzet van griffiepersoneel en magistraten:

- er lijkt een en ander mis te lopen op de griffie (stukken, tussenkomsten en memories die niet gemakkelijk worden doorgegeven aan wie het behoort)

- dat de mogelijkheid om pleitnota's neer te leggen onlangs werd afgeschaft wordt binnen de advocatuur hard betwist

- de termijnen worden door velen als onredelijk kort beoordeeld

- de schorsingsprocedures zijn niet al te efficiënt

- het auditoraat wordt gemist

- de arresten komen tergend langzaam door

- de publicatie van arresten op de website van de RvV laat te wensen over (naar snelheid en consulteerbaarheid)

Door de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening blijkt in de praktijk het aantal beroepen van derden (klagende burgers), én bij de deputaties én bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zeer gevoelig gestegen te zijn. Daardoor worden belangrijke, maar betwiste bouwdossiers op de lange baan geschoven.

Het wordt tijd voor een eerste evaluatie.

Deel dit artikel