Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
28 januari 2016  | Leandra Decuyper

Raad van State vernietigt eigen procedurereglement!

We laten u meegenieten van het nieuwsbericht van de Raad van State:

'In zijn arrest nr.233.609 van 26 januari 2016 vernietigt de Raad van State, op vordering van advocatenverenigingen en individuele advocaten, artikel 71, vierde lid van het procedurereglement voor de afdeling Bestuursrechtspraak. Daarin wordt bepaald dat het rolrecht van 200 € effectief moet worden betaald binnen een termijn van acht dagen vanaf de ontvangst van de uitnodiging tot betaling verzonden door de griffie.

De Raad van State van State is van oordeel dat een dergelijk korte termijn, waarvan het aanvangspunt niet kan worden ingeschat door de verzoekende partij, het recht van toegang tot de rechter belemmert. Zoals blijkt uit de arresten nrs.233.610 en 233.611 van dezelfde datum geldt thans voor die betaling geen termijn meer en kan de kwijting van het rolrecht geschieden tot aan de sluiting van het debat.'

Deel dit artikel