Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
27 januari 2011  | Publius

Oprichting Raad voor Vergunningsbetwistingen niet strijdig met de bevoegdheidsverdelende regels

In een arrest van 27 januari 2011 (8/2011) heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan over het vernietigingsberoep dat ingestld werd tegen het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid. Dit decreet voerde de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke ordening in.

De oprichting van de Raad voor Vergunningsbetwistingen als Vlaams administratief rechtscollege dat uitspraak doet over beroepen tegen stedenbouwkundige vergunningen wordt in overeenstemming bevonden met de bevoegdheidsverdelende regels. Het inrichten van administratieve rechtscolleges behoort volgens het Hof weliswaar tot de bevoegdheid van de federale overheid, doch op grond van de impliciete bevoegdheden worden zij bevoegd geacht. De Afdeling Wetgeving van de Raad van State had eerder op dat punt een negatief advies gegeven. (hierover zie J. VANPRAET, De bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten inzake de rechtsbescherming, In: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, (2010; p. 607 ev )

Een tweede belangrijk punt is dat de termijn om een beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het aanvangspunt hiervan vernietigd wordt. Deze termijn bedraagt 30 dagen en gaat in beginsel in vanaf de aanplakking. Volgens het Hof verhindert een dergelijke termijn het recht op toegang tot de rechter. De decreetgever heeft tot 31 juli 2011 de tijd om deze ongrondwettigheid te remediëren.

Tot slot is het volgens het Grondwettelijk Hof ongrondwettig dat een wijziging van een verkavelingsvergunning niet aan een openbaar onderzoek onderworpen is.

Op de overige aangevoerde middelen (82pg.) doorstaat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de grondwettigheidstoets.

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel