Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
22 maart 2015  | Dirk Van Heuven

Ontvoogde gemeenten minder op de vingers gekeken

Vanaf 26 maart 2015 kan de leidend ambtenaar van het departement RWO niet langer beroep aantekenen tegen beslissingen van ontvoogde gemeenten over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen waarvoor geen openbaar onderzoek vereist is, noch bij de deputatie, noch bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.Daarnaast moeten ontvoogde gemeenten niet langer een afschrift bezorgen van de vergunningsbeslissing en het integrale vergunningsdossier in het geval geen openbaar onderzoek vereist is.Beide maatregelen zijn het gevolg van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering van het besluit van 6 maart 2015 tot bepaling van de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschrift of kennisgeving moeten bezorgen aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.Lees de integrale tekst van het besluit hier.

Deel dit artikel