Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
18 oktober 2013  | Dirk Van Heuven

Onroerend Erfgoeddecreet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Gisteren werd het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet bevat een nieuwe, integrale benadering van het onroerend erfgoed. Het vervangt de drie bestaande decreten (monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het behoud van monumenten en landschappen.De belangrijkste nieuwigheden in het decreet zijn, aldus minister Bourgeois zelf op zijn website: - Gemeenten kunnen erkend worden als onroerend erfgoedgemeente. Zo’n onroerend erfgoedgemeente kan dan zelf beslissingen nemen over het al dan niet toelaten van werken aan monumenten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is - Er komt een zorgplicht voor overheden voor items die opgenomen zijn op de vastgestelde erfgoedinventarissen - De verschillende inventarissen (bouwkundig erfgoed, archeologische zones, landschapsatlas, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en historische tuinen en parken) zullen gedigitaliseerd worden. Informatie over lopende openbare onderzoeken, bijvoorbeeld in het kader van een beschermingsprocedure, zal op de website van de administratie en de gemeentebesturen te vinden zijn - De voorschriften inzake archeologie worden aangepast. Er komen oppervlaktecriteria zodat iedere bouwheer weet of hij een archeologietraject moet volgen of niet. Ook komt er een nieuwe procedure waardoor, aldus minister Bourgeois, 'archeologie op tijd in het bouwproject wordt betrokken en vertraging vermeden kan worden'. De mogelijkheid om een solidariteitsfonds op te richten is in het decreet ingebouwd, en er komt een archeologiepremie voor de eenmalige en particuliere bouwer als de kosten voor archeologie enorm hoog oplopen.- Het bindend karakter van de adviezen van de administratie Onroerend Erfgoed bij stedenbouwkundige vergunningen wordt afgeschaft. Die adviezen moeten voortaan geïntegreerd worden in de stedenbouwkundige vergunning of vergunningen in het kader van de milieu -, bos – en natuurregelgeving.De Vlaamse regering moet de datum van inwerkingtreding bepalen.

Deel dit artikel