Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
22 mei 2015  | Dirk Van Heuven

Onoverwinnelijke dwaling bij inbreuken Wooncode geen vanzelfsprekendheid

Zo blijkt uit een niet-gepubliceerd arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 20 mei 2015:

‘Noch hetgeen in de notariële aankoop- en leningsakte vermeld staat, noch de omschrijving van het pand door de verzekeraar zijn van aard de beklaagde erop te laten vertrouwen dat het pand voldeed aan de vereiste zoals gesteld door de Vlaamse Wooncode; Ook het gegeven dat huurders er geen klachten over maakten en zich geen burgerlijke partij stellen is niet van aard anders te moeten oordelen; Het is de eigen plicht voor elke eigenaar/verhuurder zelf te beoordelen of de bewuste woning(en) voldoen aan de wettelijke voorwaarden; Beklaagde kan daartoe niet voorhouden onoverwinnelijk te hebben gedwaald.’

Referentie: Antwerpen, 20 mei 2015, rolnummer 2015/CO/208 (PUB504696-1) .

Deel dit artikel