Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
15 december 2010  | Dirk Van Heuven

Onbehoorlijk burgerschap doorbreekt causaal verband

Een burger verwijt dat de burgemeester de beslissing tot ongeschiktverklaring en de daaraan voorafgaande oproeping tot hoorzitting heeft betekend aan zijn vernnootschap, terwijl hijzelf eigenaar is van het betrokken onroerend goed. Daardoor heeft de huurder afgehaakt en wordt een (forse) schadevergoeding gevorderd.

De rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde verwerpt de vordering overwegende dat (a) slechts na grondig onderzoek van de complexe notariële akte kon uitgemaakt worden wie eigenaar was; (b) eiser, niettegenstaande hij de kennisgeving van het onderzoek dat leidde tot ongeschiktverklaring met bijgaande vraag om gehoord te worden had ontvangen (als bestuurder van de venootschap), op geen enkele wijze liet weten eigenaar te zijn; (c) hij, noch de vennootschap enige opmerking formuleerde over de voorgenomen ongeschiktverklaring; (d) hij zich evenmin tegenover de huurder heeft beroepen op de fout van de gemeente en (e) hij tenslotte niets heeft ondernomen om de toestand van de verhuurde goed te verbeteren.

Er is zodoende geen causaal verband tussen fout en 'eventuele' schade.

Referentie: Rb. Dendermonde 10 december 2010, AR 10/706/A, niet gepubliceerd (PUB 502385)

Deel dit artikel